2015
Сталий розвиток корпорації «Оболонь»
Офіційний звіт
Всі розділи
Корпорація
Корпорація
Засади сталого розвитку є одним із ключових елементів стратегії корпорації «Оболонь», завдяки якому компанія реалізує корпоративні амбіції і повноцінно розвиває кожен із чотирьох КСВ-напрямків: розвиток співробітників, захист екології, популяризація спорту і підтримка місцевих громад.
Люди
Люди – головний капітал корпорації «Оболонь». Люди створюють напої, формують репутацію і примножують фінансові активи компанії. Саме тому «Оболонь» щодня працює над вдосконаленням соціальних програм і покращенням добробуту ключових стейкхолдерів компанії.
Виробництво
Виробництво якісних і безпечних напоїв – це основа довгострокової перспективи розвитку корпорації «Оболонь». Стабільність виробничих процесів, гарантія якості і безпеки напоїв забезпечують досягнення цілей компанії на шляху сталості.
Екологія
Зміна клімату, вичерпність ресурсів і енергонезалежність – виклики ХХІ ст. не тільки для пересічних людей, а й для великих виробників. Зменшення впливу на довкілля і збереження природи є пріоритетними для компанії «Оболонь» як найбільшого вітчизняного виробника напоїв.
Економіка
Компанія «Оболонь» здійснює безпосередній і непрямий вплив на економіку країни та окремих регіонів присутності через зайнятість населення, наповнення місцевих і державного бюджетів, розвиток супутніх галузей і підтримку соціо-культурної складової.
Суспільство
Дотримуючись принципів сталого розвитку, «Оболонь» розглядає участь у соціальному житті регіонів присутності компанії - як важливу складову розвитку українського суспільства і процвітання власного бізнесу.
Торговим партнерам
Фінансовим установам
Неурядовим організаціям
Державним органам
Акціонерам та співробітникам
Споживачам

Корпоративне управління


Структура управління

Збори акціонерів
Вибирають наглядову раду
Наглядова рада
Призначає виконавчу дирекцію
Виконавча дирекція
Здійснює оперативне управління
Вся дирекція
Комітети
Моніторинг, аналіз, контроль, інструктаж
Всі комітети
Тендерний комітет
 • Закупівля сировини, матеріалів
 • Моніторинг і аналіз постачальників.
 • Контроль якості і безпеки сировини.
Етична комісія
 • Контроль за дотриманням внутрішніх документів.
 • Етична експертиза.
 • Розгляд етичних звернень
Комісія з охорони праці, санітарії та екології
 • Контроль, моніторинг робочих місць.
 • Інструктаж, навчання з охорони праці.
 • Контроль гігієни праці, відповідності продукції, сировини.
 • Екологічний моніторинг.
 • Пропозиції з мінімізації впливу на довкілля.
Вповноважені особи
Аудит, контроль, арбітраж
Всі особи
Уповноважений з гендерних питань
Даниїла Ляшенко
 • Контроль дотримання положень Гендерного плану.
 • Розгляд порушень гендерних прав.
 • Вирішення гендерних конфліктів.
Уповноважений з енергоменеджменту
Сергій Пустовіт
 • Енергетична політика корпорації.
 • Енергоаудит
 • Енергоефективні заходи

Виконавча дирекція

Олександр Слободян
Президент
 • Стратегічне і оперативне планування
Сталий розвиток корпорації «Оболонь» – це філософія довгострокового росту компанії, що гармонійно поєднує успішний бізнес з базовими загальнолюдськими цінностями і соціальними пріоритетами. У своїй щоденній роботі ми прагнемо досягти кращих результатів, усвідомлюючи при цьому високу відповідальність за людей, вплив на довкілля, підтримку суспільства і підвищення конкурентності національної економіки»
Руслан Мельник
Директор з операційної діяльності
 • Управління і контроль за якістю продукції
 • Продуктова безпека
Високі стандарти якості є гарантією довіри і вибору напоїв компанії мільйонами українських та закордонних споживачів. У корпорації «Оболонь» діє інтегрована система управління, відповідність якої щороку перевіряє міжнародна організація контролю якості менеджменту компанія DEKRA. У той же час ми продовжуємо вдосконалення і оптимізацію внутрішніх бізнес-процесів задля прийняття оперативних та ефективних рішень.
Іван Горбань
Технічний директор
 • Технічна політика
 • Технічний і технологічний контроль
 • Оновлення і модернізація
 • Планування технологічного розвитку
В усіх виробничих підрозділах корпорації встановлене найновіше і найсучасніше обладнання, яке гарантує безпеку персоналу, мінімізує шкідливі викиди у довкілля та гарантує високу якість продукції. Ми повсюдно застосовуємо інноваційні рішення, щоб забезпечувати більшу ефективність роботи та можливість на крок випередити конкурентів
Сергій Блощаневич
Голова Наглядової ради, Директор з управління персоналом
 • Організація роботи з персоналом
 • Регулювання трудових відносин
 • Розвиток співробітників
 • Соціальне партнерство
Сталий розвиток корпорації починається з людей. Щороку ми спрямовуємо свої зусилля та інвестиції у розвиток персоналу, стимулюємо таланти, мотивуємо до інновацій і більшої ефективності у роботі. Паралельно намагаємося максимально сприяти соціальному благополуччю місцевих громад, адже усвідомлюємо свою відповідальність перед суспільством
Ігор Булах
Генеральний директор
 • Стратегічне планування
 • Оперативне управління
 • Безпека праці
“Оболонь” має тривалу історію ефективної реалізації соціально значущих проектів. Ще наприкінці 90-хх компанія однією з перших заклала фундамент теперішнього відповідального українського бізнесу. Сьогодні прогрес корпорації на шляху до сталого розвитку демонструє, що системність нашої роботи, довіра споживачів і відданість співробітників – це ті кити, на яких базується наш успіх
Андрій Ярешко
Директор з корпоративних питань та розвитку
 • Регіональний розвиток
 • Оперативне планування
 • Кризовий менеджмент
 • Управління ІТ-ресурсами
Розвиваючи бізнес у віддалених регіонах, ми здійснюємо безпосередній вплив на життя місцевих громад, стимулюємо його розвиток. У своїй діяльності ми прагнемо досягти взаємовигідної співпраці на місцях і з цією метою залучаємо до партнерства усі зацікавлені сторони. У числі наших пріоритетів є ефективний розвиток виробничих структур і створення робочих місць у регіонах для пожвавлення економічної діяльності
Ростислав Комаровський
Директор з матеріально-технічного постачання
 • Постачання і збут
 • Управління і контроль каналів постачання
 • Організація роботи з постачальниками, підрядними і партнерськими організаціями
Мережа постачальників корпорації «Оболонь» включає різні групи підприємств, об’єднань та господарств. Для більш відповідальної та прозорої взаємодії з нашими партнерами ми встановлюємо стандарти співпраці, побудовані на принципах чесності, відкритості, етичного ведення бізнесу та охорони довкілля
Президент
Директор з операційної діяльності
Руслан Мельник
Технічний директор
Іван Горбань
Голова Наглядової ради, Директор з управління персоналом
Сергій Блощаневич
Генеральний директор
Ігор Булах
Директор з корпоративних питань та розвитку
Андрій Ярешко
Директор з матеріально-технічного постачання
Ростислав Комаровський

Команди сталого розвитку

 • Люди
 • Екологія
 • Суспільство
Напрямок
Проект
Команда
  • Трудові практики
  • Проект «Знову до роботи»: реінтеграція працюючих до роботи після відпусток по догляду за дітьми
  • Гендерний план
  • Відділ кадрів
  • Відділ праці та заробітної плати
  • Служба підготовки і навчання персоналу
  • PR-відділ
  • Відділ правового забезпечення
  • Профспілковий комітет
  • Зменшення утворення відходів виробництва
  • Переробка відходів пивоваріння
  • Переробка ПЕТф-тари
  • Раціональне споживання ресурсів
  • Еко-ініціативи
  • Інжиніринговий центр
  • Служба проектної організації
  • Технічна служба
  • Служба головного еколога
  • Провідний енергоменеджер
  • Освіта та спорт
  • Міжнародний конкурс знавців української мови ім. Петра Яцика
  • Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву з футболу «Зміна» і ФК «Оболонь-Бровар»
  • Голова Наглядової Ради
  • КСВ-менеджер
  • Адміністрація СОК «Оболонь-Арена»
  • Дирекція з кадрових питань і побуту
  • Підтримка місцевих громад у рамках соціальних та благодійних ініціатив
  • Голова Наглядової Ради
  • Директор з корпоративних питань і розвитку
  • PR-відділ
  • Топ-менеджмент підприємств
  • Корпоративне волонтерство
  • Співробітники різних відділів

Факти

Київська пивоварня є найпотужнішим підприємством із виробництва пива в Європі
11
млн гл на рік
Підписант Глобального Договору ООН
У 2007 році корпорація приєдналась до Глобального Договору ООН
278 осіб
Працевлаштовано 278 осіб з особливими потребами. Їх частка сьогодні складає 4,7% від загальної кількості працюючих
10 підприємств у 8 регіонах
10 підприємств у 8 регіонах України входять до структури корпорації

Практики

 • З моменту свого створення і до сьогодення корпорація «Оболонь» підтримує і розвиває традиції благодійництва та волонтерства. Щороку «Оболонь» інвестує у розвиток регіонів присутності своїх підприємств, реалізує соціально значущі ініціативи, надає фінансову і продуктову підтримку партнерам. Сьогодні, як ніколи раніше, соціальна активність компанії є важливою складовою сталого розвитку країни та життя українського суспільства.Детальніше
 • Досягнення гендерного балансу є важливим для сталого розвитку не лише як етична норма, а й для ефективної роботи компанії. На підприємствах корпорації «Оболонь» працює близько 28% жінок. Завдяки прийнятому у 2011 році Гендерному плану та оновленому у 2012 році Колективному договору, сьогодні «Оболонь» гарантує і забезпечує рівні трудові права як для чоловіків, так і для жінок.Детальніше
 • Початок «нульових» дав потужний поштовх у розвитку корпоративного волонтерства на підприємствах корпорації «Оболонь». Понад 14 років з ініціативи співробітників у компанії розвивається донорський рух. Щороку до списку постійних донорів долучаються нові співробітники, які продовжують благородну традицію у компанії. Детальніше
 • З 1994 року корпорація «Оболонь» є членом Української Асоціації Якості, а з 1998-го – членом Клубу лідерів якості України. Корпорація успішно конкурує як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках. У 2008 році «Оболонь» створила інтегровану систему управління і сертифікувала одночасно чотири міжнародних стандарти.Детальніше
 • У 2013 році корпорація «Оболонь» на 48,5% зменшила утворення відходів власного виробництва. Цьому сприяла також і комплексна переробка використаної ПЕТ-упаковки. Протягом 12 років «Оболонь» реалізує проект з переробки відходів пластикової тари. Завдяки збору використаних пляшок, зниженню викидів і скороченню споживання енергоносіїв, «Оболонь» суттєво знижує вплив на довкілля.Детальніше
 • Відповідальність – основа екологічної політики корпорації «Оболонь». Завдяки технологіям переробки органічних відходів пивоваріння, сьогодні «Оболонь» не тільки зменшує екологічне навантаження на довкілля, а й забезпечує сільськогосподарські підприємства високопоживними кормами. До того ж таке виробництво приносить компанії додатковий дохід.Детальніше
 • Корпорація «Оболонь» - один із найбільших роботодавців в Україні. На підприємствах корпорації працюють понад 5 тис. співробітників, серед яких близько 5% мають дітей віком до 6 років. Для забезпечення комфортних умов праці та успішного поєднання професійних і сімейних обов’язків, у 2013 році «Оболонь» приєдналася до проекту реінтеграції працівників – «Знову до роботи».Детальніше
 • Завдяки системним інвестиціям у розвиток освіти і книговидавництва, реконструкції навчальних закладів, корпорація «Оболонь» сприяє підвищенню освіченості українського суспільства. Протягом 9 років «Оболонь» популяризує другу за милозвучністю і красою мову у світі у рамках підтримки Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.Детальніше
 • Інвестувати у розвиток спорту «Оболонь» розпочала ще у 90-хх роках. Вже понад два десятиліття корпорація надає всебічну підтримку командам і проектам, що сприяють популяризації здорового способу життя. Сьогодні корпорація «Оболонь» має власний футбольний клуб «Оболонь Бровар», що виступає у національній першості, розвиває дитячо-юнацький футбол (спортивна школа «Зміна»), проводить внутрішньокорпоративні змагання серед персоналу.Детальніше
 • Більше двадцяти років «Оболонь» реалізує програму підтримки соціально вразливих груп населення. До таких категорій належать люди з особливими потребами, малозабезпечені, люди похилого віку, діти з неблагополучних сімей. Такий напрям роботи охоплює і підтримку багатодітних родин, які функціонують як будинки сімейного типу. Реалізація цієї програми компанії забезпечує право дитини на виховання у сім’ї і щасливе дитинство у колі рідних.Детальніше