2015
Сталий розвиток корпорації «Оболонь»
Офіційний звіт
Всі розділи
Корпорація
Корпорація
Засади сталого розвитку є одним із ключових елементів стратегії корпорації «Оболонь», завдяки якому компанія реалізує корпоративні амбіції і повноцінно розвиває кожен із чотирьох КСВ-напрямків: розвиток співробітників, захист екології, популяризація спорту і підтримка місцевих громад.
Люди
Люди – головний капітал корпорації «Оболонь». Люди створюють напої, формують репутацію і примножують фінансові активи компанії. Саме тому «Оболонь» щодня працює над вдосконаленням соціальних програм і покращенням добробуту ключових стейкхолдерів компанії.
Виробництво
Виробництво якісних і безпечних напоїв – це основа довгострокової перспективи розвитку корпорації «Оболонь». Стабільність виробничих процесів, гарантія якості і безпеки напоїв забезпечують досягнення цілей компанії на шляху сталості.
Екологія
Зміна клімату, вичерпність ресурсів і енергонезалежність – виклики ХХІ ст. не тільки для пересічних людей, а й для великих виробників. Зменшення впливу на довкілля і збереження природи є пріоритетними для компанії «Оболонь» як найбільшого вітчизняного виробника напоїв.
Економіка
Компанія «Оболонь» здійснює безпосередній і непрямий вплив на економіку країни та окремих регіонів присутності через зайнятість населення, наповнення місцевих і державного бюджетів, розвиток супутніх галузей і підтримку соціо-культурної складової.
Суспільство
Дотримуючись принципів сталого розвитку, «Оболонь» розглядає участь у соціальному житті регіонів присутності компанії - як важливу складову розвитку українського суспільства і процвітання власного бізнесу.
Торговим партнерам
Фінансовим установам
Неурядовим організаціям
Державним органам
Акціонерам та співробітникам
Споживачам

Зацікавлені сторони

Заінтересовані групи
Зобов'язання корпорації
Інструменти комунікації і частота
Акціонери
власники акцій, банківські структури, інвестиційні фонди
 • Формування цінності корпорації
 • Своєчасне інформування
 • Контроль і запобігання ризикам.
 • Фінансова звітність (щорічно)
 • Установчі зустрічі (щорічно/щоквартально)
 • Офіційний веб-сайт корпорації
 • Рейтинги зі сталого розвитку (щорічно)
Персонал
співробітники, директори, профспілки
 • Безпека праці.
 • Достойна зарплатня
 • Відсутність дискримінації та рівні права
 • Гендерна рівність.
 • Інвестиції у професійний розвиток.
 • Визнання результатів
 • Дослідження, опитування (щорічно/за потребою)
 • Фокус-групи (за потребою)
 • Обмін фахівцями (за потребою)
 • Співпраця з профспілкою (на постійній основі)
 • Інтранет, корпоративні ЗМІ (щоденно/щоквартально)
Споживачі
вітчизняні та міжнародні

 

 • Якість продукції.
 • Інновації.
 • Відповідальне споживання.
 • Доступ до інформації про продукцію, компанію.
 • Соціальна відповідальність.
 • Корпоративний веб-сайт (щоденно)
 • Соціальні медіа (щоденно)
 • Реклама
 • Гаряча лінія (щоденно)
 • Екскурсійна програма.
 • Дослідження (за потребою)
Місцеві громади
населення регіонів, де знаходяться підприємства, громадські організації, фонди, об'єднання, асоціації
 • Створення робочих місць і сплата податків
 • Захист довкілля
 • Соціальні та культурні проекти
 • Розвиток волонтерських проектів
 • Партнерство
 • Зустрічі, пряма комунікація, проекти (за потребою)
 • Екскурсії на виробництво (щоденно/за запитом)
 • Звіт про сталий розвиток (щорічно)
 • Корпоративний веб-сайт, соціальні мережі (щоденно)
Органи влади та ЗМІ
галузеві органи та організації, медіа
 • Надання інформації про діяльність
 • Сплата податків
 • Дотримання законів
 • Вчасне виконання запитів
 • Прес-релізи, коментарі (за потребою)
 • Прес-конференції (за потребою)
 • Представленість у керівних органах
 • Звітність (щорічно/щоквартально)
 • Соціальні медіа (щоденно)
Партнери та фінансові установи
постачальники, дистрибутори, банки
 • Чесна конкуренція
 • Прозорі закупівлі
 • Етична поведінка
 • Виконання угод і зобов'язань.
 • Дотримання гарантій
 • Антикорупційні процедури.
 • Офіційний веб-сайт
 • Звіт про сталий розвиток (щорічно)
 • Робочі зустрічі, презентації (за потребою)
 • Галузеві виставки (щорічно/за потребою)
На основі зворотнього зв’язку зі стейкхолдерами – листи, зустрічі, дзвінки на Гарячу лінію, повідомлення у соціальних мережах, репутаційне дослідження, скриньки довіри в офісах – компанія «Оболонь» виокремила перелік суттєвих питань.

Матриця істотності


Істотні питання
Фінансово-економічні результати
Трудові відносини: розвиток персоналу, безпеку праці
Гендерна рівність
Якість і безпека
Захист навколишнього середовища
Внесок у регіональну економіку
Корпоративне управління
Енергоефективність: повторне ресурсокористування, безвідходність
Соціальні інвестиції
Шкала істотності
Зацікавлені сторони
Дуже істотно
Істотно
Не суттєво
Акціонери
Персонал
Персонал
Персонал
Споживачі
Місцеві громади
Органи влади та ЗМІ
Місцеві громади
Органи влади та ЗМІ
Акціонери
Партнери та фінансові установи
Персонал
Акціонери
Місцеві громади

Факти

Київська пивоварня є найпотужнішим підприємством із виробництва пива в Європі
11
млн гл на рік
Серед перших
Корпорація «Оболонь» є одним із найбільших роботодавців України з чисельністю працюючих від 1 до 5 тисяч
120.5 тис. екскурсантів
120.5 тис. осіб відвідали головну пивоварню «Оболонь» за 12 років існування екскурсійної програми
Підписант Глобального Договору ООН
У 2007 році корпорація приєдналась до Глобального Договору ООН

Практики

 • З моменту свого створення і до сьогодення корпорація «Оболонь» підтримує і розвиває традиції благодійництва та волонтерства. Щороку «Оболонь» інвестує у розвиток регіонів присутності своїх підприємств, реалізує соціально значущі ініціативи, надає фінансову і продуктову підтримку партнерам. Сьогодні, як ніколи раніше, соціальна активність компанії є важливою складовою сталого розвитку країни та життя українського суспільства.Детальніше
 • Досягнення гендерного балансу є важливим для сталого розвитку не лише як етична норма, а й для ефективної роботи компанії. На підприємствах корпорації «Оболонь» працює близько 28% жінок. Завдяки прийнятому у 2011 році Гендерному плану та оновленому у 2012 році Колективному договору, сьогодні «Оболонь» гарантує і забезпечує рівні трудові права як для чоловіків, так і для жінок.Детальніше
 • Початок «нульових» дав потужний поштовх у розвитку корпоративного волонтерства на підприємствах корпорації «Оболонь». Понад 14 років з ініціативи співробітників у компанії розвивається донорський рух. Щороку до списку постійних донорів долучаються нові співробітники, які продовжують благородну традицію у компанії. Детальніше
 • З 1994 року корпорація «Оболонь» є членом Української Асоціації Якості, а з 1998-го – членом Клубу лідерів якості України. Корпорація успішно конкурує як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках. У 2008 році «Оболонь» створила інтегровану систему управління і сертифікувала одночасно чотири міжнародних стандарти.Детальніше
 • У 2013 році корпорація «Оболонь» на 48,5% зменшила утворення відходів власного виробництва. Цьому сприяла також і комплексна переробка використаної ПЕТ-упаковки. Протягом 12 років «Оболонь» реалізує проект з переробки відходів пластикової тари. Завдяки збору використаних пляшок, зниженню викидів і скороченню споживання енергоносіїв, «Оболонь» суттєво знижує вплив на довкілля.Детальніше
 • Відповідальність – основа екологічної політики корпорації «Оболонь». Завдяки технологіям переробки органічних відходів пивоваріння, сьогодні «Оболонь» не тільки зменшує екологічне навантаження на довкілля, а й забезпечує сільськогосподарські підприємства високопоживними кормами. До того ж таке виробництво приносить компанії додатковий дохід.Детальніше
 • Корпорація «Оболонь» - один із найбільших роботодавців в Україні. На підприємствах корпорації працюють понад 5 тис. співробітників, серед яких близько 5% мають дітей віком до 6 років. Для забезпечення комфортних умов праці та успішного поєднання професійних і сімейних обов’язків, у 2013 році «Оболонь» приєдналася до проекту реінтеграції працівників – «Знову до роботи».Детальніше
 • Завдяки системним інвестиціям у розвиток освіти і книговидавництва, реконструкції навчальних закладів, корпорація «Оболонь» сприяє підвищенню освіченості українського суспільства. Протягом 9 років «Оболонь» популяризує другу за милозвучністю і красою мову у світі у рамках підтримки Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.Детальніше
 • Інвестувати у розвиток спорту «Оболонь» розпочала ще у 90-хх роках. Вже понад два десятиліття корпорація надає всебічну підтримку командам і проектам, що сприяють популяризації здорового способу життя. Сьогодні корпорація «Оболонь» має власний футбольний клуб «Оболонь Бровар», що виступає у національній першості, розвиває дитячо-юнацький футбол (спортивна школа «Зміна»), проводить внутрішньокорпоративні змагання серед персоналу.Детальніше
 • Більше двадцяти років «Оболонь» реалізує програму підтримки соціально вразливих груп населення. До таких категорій належать люди з особливими потребами, малозабезпечені, люди похилого віку, діти з неблагополучних сімей. Такий напрям роботи охоплює і підтримку багатодітних родин, які функціонують як будинки сімейного типу. Реалізація цієї програми компанії забезпечує право дитини на виховання у сім’ї і щасливе дитинство у колі рідних.Детальніше