2015
Сталий розвиток корпорації «Оболонь»
Офіційний звіт
Всі розділи
Люди
Корпорація
Засади сталого розвитку є одним із ключових елементів стратегії корпорації «Оболонь», завдяки якому компанія реалізує корпоративні амбіції і повноцінно розвиває кожен із чотирьох КСВ-напрямків: розвиток співробітників, захист екології, популяризація спорту і підтримка місцевих громад.
Люди
Люди – головний капітал корпорації «Оболонь». Люди створюють напої, формують репутацію і примножують фінансові активи компанії. Саме тому «Оболонь» щодня працює над вдосконаленням соціальних програм і покращенням добробуту ключових стейкхолдерів компанії.
Виробництво
Виробництво якісних і безпечних напоїв – це основа довгострокової перспективи розвитку корпорації «Оболонь». Стабільність виробничих процесів, гарантія якості і безпеки напоїв забезпечують досягнення цілей компанії на шляху сталості.
Екологія
Зміна клімату, вичерпність ресурсів і енергонезалежність – виклики ХХІ ст. не тільки для пересічних людей, а й для великих виробників. Зменшення впливу на довкілля і збереження природи є пріоритетними для компанії «Оболонь» як найбільшого вітчизняного виробника напоїв.
Економіка
Компанія «Оболонь» здійснює безпосередній і непрямий вплив на економіку країни та окремих регіонів присутності через зайнятість населення, наповнення місцевих і державного бюджетів, розвиток супутніх галузей і підтримку соціо-культурної складової.
Суспільство
Дотримуючись принципів сталого розвитку, «Оболонь» розглядає участь у соціальному житті регіонів присутності компанії - як важливу складову розвитку українського суспільства і процвітання власного бізнесу.
Торговим партнерам
Фінансовим установам
Неурядовим організаціям
Державним органам
Акціонерам та співробітникам
Споживачам

Етичний кодекс та гендерна рівність

Успіх і гарна репутація корпорації «Оболонь» залежать від внеску кожного співробітника та від того, наскільки кожен із понад 6 тис. працюючих розділяють однакові моральні, етичні цінності, прийняті у корпоративній культурі компанії.

Етичний кодекс корпорації «Оболонь» – це не просто декларативний текст, а зобов'язання для кожного співробітника компанії, починаючи від помічника майстра у цеху виробицтва продукції і закінчуючи Генеральним директором.
Гарна репутація корпорації «Оболонь» є результатом правильних дій і етичної поведінки кожного працівника компанії

Для систематизації ділової поведінки працівників у 2012-2013 роках був розроблений і прийнятий «Етичний кодекс» ПАТ «Оболонь». Додатково до прийняття документа було запропоноване положення про Етичну комісію з числа спіробітників компанії, які проводитимуть контроль за виконанням норм Кодексу. Ключовими стандартами ділової поведінки етичного збірника є орієнтація на клієнта, мотивація на успіх, надійність, творчість, доброзичливі стосунки між керівництвом і персоналом, командна робота тощо.

Рівні можливості


Кожен співробітник корпорації «Оболонь» має рівні можливості для реалізації своїх трудових прав, незалежно від національності, походження і місця проживання.Підбір і посадове просування співробітників відбувається на основі професійних та особистих здібностей, знань і навичок.

Базові права жінок і чоловіків, зайнятих у структурах ПАТ «Оболонь», забезпечує Колективний договір компанії. У рамках покращення умов праці, розширення можливостей і забезпечення гендерної рівності серед працюючих, у 2012 році «Оболонь» однією з перших вітчизняних компаній розробила власний гендерний план.

Уже 2 роки документ успішно функціонує на усіх підприємствах корпорації і забезпечує рівні можливості в оплаті праці, кар'єрному просуванні, праві на відпочинок та інші права для працюючих чоловіків і жінок компанії. Одночасно із прийняттям гендерного плану у корпорації також була введена посада уповноваженого з гендерних питань. З моменту прийняття плану рівності і до сьогодні «Оболонь» регулярно проводить моніторинг умов праці на своїх підприємствах, реалізує зустрічі і семінари на рівні керівників і співробітників з питань гендерної рівності.

У 2013 році головне підприємство ПАТ «Оболонь» у Києві спільно з ГО «Ліга соціальних працівників» та за підтримки ЄС долучилося до проекту «Знову до роботи» з покращення трудових практик і забезпечення реінтеграції працівників із сімейними обов'язками (таких, які повертаються на роботу з відпусток по догляду за дитиною). Тим паче, що такі групи співробітників представлені у структурі корпорації.

Структура працівників із сімейними обов'язками на ПАТ «Оболонь»

Відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами
Відпустка для догляду за дитиною до 3 років
Відпустка для догляду за дитиною від 3 до 6 років
26
-
58
16
 
Чоловіки
Жінки

* Жінки, які працюють
Жінки, які знаходяться у відпустці для догляду за дитиною
16
67
58
16
Вік дитини
1,5 – 3
3 – 6

* Жінка, яка має більше однієї дитини, врахована тільки у стовпчику із віком наймолодшої своєї дитини

У 2015 році триває пілотна реалізація проекту та апробація запропонованих експертами Федерації роботодавців України механізмів з успішного поєднання сімейних і трудових обов'язків працюючих на підприємстві.

Факти

Кількість робочих місць, які створила корпорація в основній та суміжних галузях
30'000
осіб
OHSAS 18001
OHSAS 18001 – система управління безпекою і гігієною праці, що діє у корпорації
5,2 млн грн інвестицій
5,2 млн. грн.. – інвестиції в охорону праці у 2013 р.
319 робочих місць
319 робочих місць атестовано у 2013 р.

Практики

  • З моменту свого створення і до сьогодення корпорація «Оболонь» підтримує і розвиває традиції благодійництва та волонтерства. Щороку «Оболонь» інвестує у розвиток регіонів присутності своїх підприємств, реалізує соціально значущі ініціативи, надає фінансову і продуктову підтримку партнерам. Сьогодні, як ніколи раніше, соціальна активність компанії є важливою складовою сталого розвитку країни та життя українського суспільства.Детальніше
  • Досягнення гендерного балансу є важливим для сталого розвитку не лише як етична норма, а й для ефективної роботи компанії. На підприємствах корпорації «Оболонь» працює близько 28% жінок. Завдяки прийнятому у 2011 році Гендерному плану та оновленому у 2012 році Колективному договору, сьогодні «Оболонь» гарантує і забезпечує рівні трудові права як для чоловіків, так і для жінок.Детальніше
  • Початок «нульових» дав потужний поштовх у розвитку корпоративного волонтерства на підприємствах корпорації «Оболонь». Понад 14 років з ініціативи співробітників у компанії розвивається донорський рух. Щороку до списку постійних донорів долучаються нові співробітники, які продовжують благородну традицію у компанії. Детальніше
  • З 1994 року корпорація «Оболонь» є членом Української Асоціації Якості, а з 1998-го – членом Клубу лідерів якості України. Корпорація успішно конкурує як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках. У 2008 році «Оболонь» створила інтегровану систему управління і сертифікувала одночасно чотири міжнародних стандарти.Детальніше
  • У 2013 році корпорація «Оболонь» на 48,5% зменшила утворення відходів власного виробництва. Цьому сприяла також і комплексна переробка використаної ПЕТ-упаковки. Протягом 12 років «Оболонь» реалізує проект з переробки відходів пластикової тари. Завдяки збору використаних пляшок, зниженню викидів і скороченню споживання енергоносіїв, «Оболонь» суттєво знижує вплив на довкілля.Детальніше
  • Відповідальність – основа екологічної політики корпорації «Оболонь». Завдяки технологіям переробки органічних відходів пивоваріння, сьогодні «Оболонь» не тільки зменшує екологічне навантаження на довкілля, а й забезпечує сільськогосподарські підприємства високопоживними кормами. До того ж таке виробництво приносить компанії додатковий дохід.Детальніше
  • Корпорація «Оболонь» - один із найбільших роботодавців в Україні. На підприємствах корпорації працюють понад 5 тис. співробітників, серед яких близько 5% мають дітей віком до 6 років. Для забезпечення комфортних умов праці та успішного поєднання професійних і сімейних обов’язків, у 2013 році «Оболонь» приєдналася до проекту реінтеграції працівників – «Знову до роботи».Детальніше
  • Завдяки системним інвестиціям у розвиток освіти і книговидавництва, реконструкції навчальних закладів, корпорація «Оболонь» сприяє підвищенню освіченості українського суспільства. Протягом 9 років «Оболонь» популяризує другу за милозвучністю і красою мову у світі у рамках підтримки Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.Детальніше
  • Інвестувати у розвиток спорту «Оболонь» розпочала ще у 90-хх роках. Вже понад два десятиліття корпорація надає всебічну підтримку командам і проектам, що сприяють популяризації здорового способу життя. Сьогодні корпорація «Оболонь» має власний футбольний клуб «Оболонь Бровар», що виступає у національній першості, розвиває дитячо-юнацький футбол (спортивна школа «Зміна»), проводить внутрішньокорпоративні змагання серед персоналу.Детальніше
  • Більше двадцяти років «Оболонь» реалізує програму підтримки соціально вразливих груп населення. До таких категорій належать люди з особливими потребами, малозабезпечені, люди похилого віку, діти з неблагополучних сімей. Такий напрям роботи охоплює і підтримку багатодітних родин, які функціонують як будинки сімейного типу. Реалізація цієї програми компанії забезпечує право дитини на виховання у сім’ї і щасливе дитинство у колі рідних.Детальніше