2015
Сталий розвиток корпорації «Оболонь»
Офіційний звіт
Всі розділи
Люди
Корпорація
Засади сталого розвитку є одним із ключових елементів стратегії корпорації «Оболонь», завдяки якому компанія реалізує корпоративні амбіції і повноцінно розвиває кожен із чотирьох КСВ-напрямків: розвиток співробітників, захист екології, популяризація спорту і підтримка місцевих громад.
Люди
Люди – головний капітал корпорації «Оболонь». Люди створюють напої, формують репутацію і примножують фінансові активи компанії. Саме тому «Оболонь» щодня працює над вдосконаленням соціальних програм і покращенням добробуту ключових стейкхолдерів компанії.
Виробництво
Виробництво якісних і безпечних напоїв – це основа довгострокової перспективи розвитку корпорації «Оболонь». Стабільність виробничих процесів, гарантія якості і безпеки напоїв забезпечують досягнення цілей компанії на шляху сталості.
Екологія
Зміна клімату, вичерпність ресурсів і енергонезалежність – виклики ХХІ ст. не тільки для пересічних людей, а й для великих виробників. Зменшення впливу на довкілля і збереження природи є пріоритетними для компанії «Оболонь» як найбільшого вітчизняного виробника напоїв.
Економіка
Компанія «Оболонь» здійснює безпосередній і непрямий вплив на економіку країни та окремих регіонів присутності через зайнятість населення, наповнення місцевих і державного бюджетів, розвиток супутніх галузей і підтримку соціо-культурної складової.
Суспільство
Дотримуючись принципів сталого розвитку, «Оболонь» розглядає участь у соціальному житті регіонів присутності компанії - як важливу складову розвитку українського суспільства і процвітання власного бізнесу.
Торговим партнерам
Фінансовим установам
Неурядовим організаціям
Державним органам
Акціонерам та співробітникам
Споживачам

Розвиток персоналу

Високий рівень кваліфікації та заінтересованість співробітників є запорукою ефективних і сталих бізнес-процесів. Компанія «Оболонь» приділяє особливу увагу залученості, лояльності та рівню задоволеності роботою своїх співробітників.

Навчання співробітників 


За умов зростаючих вимог до рівня кваліфікації персоналу одним із важливих завдань є забезпечення безперервного процесу навчання співробітників. Протягом року працівники корпорації «Оболонь» беруть участь у професійній перепідготовці, навчанні, підвищенні рівня кваліфікації та інших навчальних заходах. 

Професійне навчання
Перепідготовка, спеціалізація
Підвищення кваліфікації робочих
Підвищення кваліфікації керівників та фахівців
осіб

29
31
112
осіб

614
566
688
осіб

631
557
553
 
2013
2014
2015
Навчально-виробнича практика на підприємствах АТ «Оболонь»
Лабораторно-екзаменаційна сесія
осіб

71
67
33
 
2013
2014
2015
31
8% співробітників
корпорації «Оболонь» взяли участь у перепідготовці, підвищенні кваліфікації та зміні спеціалізації у 2015 році.

У компанії «Оболонь» робочий персонал навчається безпосередньо на виробництві (в індивідуальному порядку) або проходить спеціальні курси. Навчання та підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів здійснюється на договірній основі з інститутами підвищення кваліфікації працівників харчової та переробної промисловості.

На підприємствах корпорації активно формується система наставництва як одна із найбільш ефективних форм навчання молодих фахівців. Наставництво виникає на основі зворотнього зв’язку між стажерами, які потрапили на роботу в компанію, та досвідченими і висококваліфікованими співробітниками корпорації.

У 2013-2014 роках для фахівців служби маркетингу та відділу експорту на головному підприємстві спільно з міжнародною школою іноземних мов «Denis’ School» було організовано курси з підвищення рівня знань іноземних мов. Понад 60 спеціалістів пройшли навчальний курс з англійської мови і отримали сертифікати відповідності.

336 студенти
пройшли навчально-виробничу практику на підприємствах корпорації «Оболонь» у 2015 році.

Більше 11 років на регіональному підприємстві корпорації «Оболонь» в Охтирці Сумської області діє школа підвищення кваліфікації працівників за напрямками «Економіки і менеджменту», «Ефективного управління збутом» та «Школа виробничого навчання». У 2015 році близько 100 працівників підприємства відвідували заняття у рамках корпоративного навчання.

Оцінка трудової діяльності співробітників 


«Оболонь» прагне забезпечити усіх співробітників можливості для реалізації їх потенцілу у процесі трудової діяльності, у тому числі – неупереджену оцінку результатів їх роботи. На підприємствах корпорації результативність персоналу оцінюється атестаційними комісіями системи ISO на основі експертних оцінок керівників, оцінки ефективності та результатів роботи. Під час перевірки працюючих оцінюються їх знання, уміння, навички, якість і ефективність роботи, особисті та управлінські якості (для керівників). За результатами оцінки комісія приймає рішення про відповідність зайнятої посади, підвищення окладу, переведення на вищу посаду, зарахування до кадрового резерву тощо. 

Практика для студентів на виробництві 


З метою залучення молодих спеціалістів, протягом багатьох років «Оболонь» співпрацює з рядом вищих навчальних та професійно-технічних закладів України, таких, як:

 • Національний університет харчових технологій
 • НТУУ «КПІ»
 • Київський національний економічний університет ім. В. Гетьмана
 • Київський національний університет технологій та дизайну
 • Київський національний торговельно-економічний університет
 • Коледж морського та річкового флоту Київської державної академії водного транспорту ім. П. Конашевича-Сагайдачного
 • Київський коледж міського господарства Академія муніципального управління
 • ДВНЗ «Київський транспортно-економічний коледж»
 • ДВНЗ «Київський індустріальний коледж»
 • ДВНЗ «Київський університет управління та підприємництва»
 • Київський національний університет будівництва і архітектури
 • ВНЗ «Міжнародна академія управління персоналом»
 • Лохвицький технологічний технікум Полтавської державної аграрної академії
 • Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного транспорту та будівельної механізації
 • Хмельницький національний університет
 • Міжнародний університет фінансів
 • ДНЗ «Катюжанське вище професійне училище»
 • Національний університет Державної податкової служби України
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту
 • Київський коледж міжнародної торгівлі (УДУФМТ)
 • Оптико-механічний коледж КНУ ім. Т. Г. Шевченка
 • Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Щорічно на підприємствах корпорації студенти із різних профільних закладів освіти проходять виробничо-навчальну практику. У 2012-2015 роках понад 1100 студентів пройшли стажування та практику на ПАТ «Оболонь». 

Програма стажування «Квиток у життя»

Наприкінці 2013 року на головному підприємстві корпорації «Оболонь» стартував пілотний проект стажування «Квиток у життя» для студентів старших курсів провідних навчальних закладів Києва. До участі у програмі надійшло понад 100 заявок, з яких було обрано п'ять успішних кандидатів для стажування у різних відділах служби маркетингу корпорації «Оболонь». Після закінчення проекту найкращі стажери залишаться працювати у компанії.

"Стажування дозволяє залучати молодих та ініціативних людей до роботи у різних відділах компанії і таким чином, не лише підготувати кваліфікований резерв, а й розвивати управлінські компетенції наших працівників. Варто наголосити, що для усіх студентів стажування в компанії оформлюється офіційно, за трудовим договором, що допоможе їм підтвердити набутий досвід документально. Ми сподіваємося, що цей досвід стане успішним та допоможе молодим фахівцям реалізувати себе у майбутньом".
Ніна Горбань
начальник бюро підготовки кадрів корпорації «Оболонь»

 

Факти

Кількість робочих місць, які створила корпорація в основній та суміжних галузях
30'000
осіб
364 л крові
364,05 л крові здали донори «Оболоні» з початку 2000-х рр..
– 6,9% плинності кадрів
На 6,9% зменшився коефіцієнт плинності кадрів у корпорації у 2013 р.
Жодного нещасного випадку
У 2013 р. не зафіксовано жодного нещасного чи смертельного випадку серед співробітників

Практики

 • З моменту свого створення і до сьогодення корпорація «Оболонь» підтримує і розвиває традиції благодійництва та волонтерства. Щороку «Оболонь» інвестує у розвиток регіонів присутності своїх підприємств, реалізує соціально значущі ініціативи, надає фінансову і продуктову підтримку партнерам. Сьогодні, як ніколи раніше, соціальна активність компанії є важливою складовою сталого розвитку країни та життя українського суспільства.Детальніше
 • Досягнення гендерного балансу є важливим для сталого розвитку не лише як етична норма, а й для ефективної роботи компанії. На підприємствах корпорації «Оболонь» працює близько 28% жінок. Завдяки прийнятому у 2011 році Гендерному плану та оновленому у 2012 році Колективному договору, сьогодні «Оболонь» гарантує і забезпечує рівні трудові права як для чоловіків, так і для жінок.Детальніше
 • Початок «нульових» дав потужний поштовх у розвитку корпоративного волонтерства на підприємствах корпорації «Оболонь». Понад 14 років з ініціативи співробітників у компанії розвивається донорський рух. Щороку до списку постійних донорів долучаються нові співробітники, які продовжують благородну традицію у компанії. Детальніше
 • З 1994 року корпорація «Оболонь» є членом Української Асоціації Якості, а з 1998-го – членом Клубу лідерів якості України. Корпорація успішно конкурує як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках. У 2008 році «Оболонь» створила інтегровану систему управління і сертифікувала одночасно чотири міжнародних стандарти.Детальніше
 • У 2013 році корпорація «Оболонь» на 48,5% зменшила утворення відходів власного виробництва. Цьому сприяла також і комплексна переробка використаної ПЕТ-упаковки. Протягом 12 років «Оболонь» реалізує проект з переробки відходів пластикової тари. Завдяки збору використаних пляшок, зниженню викидів і скороченню споживання енергоносіїв, «Оболонь» суттєво знижує вплив на довкілля.Детальніше
 • Відповідальність – основа екологічної політики корпорації «Оболонь». Завдяки технологіям переробки органічних відходів пивоваріння, сьогодні «Оболонь» не тільки зменшує екологічне навантаження на довкілля, а й забезпечує сільськогосподарські підприємства високопоживними кормами. До того ж таке виробництво приносить компанії додатковий дохід.Детальніше
 • Корпорація «Оболонь» - один із найбільших роботодавців в Україні. На підприємствах корпорації працюють понад 5 тис. співробітників, серед яких близько 5% мають дітей віком до 6 років. Для забезпечення комфортних умов праці та успішного поєднання професійних і сімейних обов’язків, у 2013 році «Оболонь» приєдналася до проекту реінтеграції працівників – «Знову до роботи».Детальніше
 • Завдяки системним інвестиціям у розвиток освіти і книговидавництва, реконструкції навчальних закладів, корпорація «Оболонь» сприяє підвищенню освіченості українського суспільства. Протягом 9 років «Оболонь» популяризує другу за милозвучністю і красою мову у світі у рамках підтримки Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.Детальніше
 • Інвестувати у розвиток спорту «Оболонь» розпочала ще у 90-хх роках. Вже понад два десятиліття корпорація надає всебічну підтримку командам і проектам, що сприяють популяризації здорового способу життя. Сьогодні корпорація «Оболонь» має власний футбольний клуб «Оболонь Бровар», що виступає у національній першості, розвиває дитячо-юнацький футбол (спортивна школа «Зміна»), проводить внутрішньокорпоративні змагання серед персоналу.Детальніше
 • Більше двадцяти років «Оболонь» реалізує програму підтримки соціально вразливих груп населення. До таких категорій належать люди з особливими потребами, малозабезпечені, люди похилого віку, діти з неблагополучних сімей. Такий напрям роботи охоплює і підтримку багатодітних родин, які функціонують як будинки сімейного типу. Реалізація цієї програми компанії забезпечує право дитини на виховання у сім’ї і щасливе дитинство у колі рідних.Детальніше