2015
Сталий розвиток корпорації «Оболонь»
Офіційний звіт
Всі розділи
Виробництво
Корпорація
Засади сталого розвитку є одним із ключових елементів стратегії корпорації «Оболонь», завдяки якому компанія реалізує корпоративні амбіції і повноцінно розвиває кожен із чотирьох КСВ-напрямків: розвиток співробітників, захист екології, популяризація спорту і підтримка місцевих громад.
Люди
Люди – головний капітал корпорації «Оболонь». Люди створюють напої, формують репутацію і примножують фінансові активи компанії. Саме тому «Оболонь» щодня працює над вдосконаленням соціальних програм і покращенням добробуту ключових стейкхолдерів компанії.
Виробництво
Виробництво якісних і безпечних напоїв – це основа довгострокової перспективи розвитку корпорації «Оболонь». Стабільність виробничих процесів, гарантія якості і безпеки напоїв забезпечують досягнення цілей компанії на шляху сталості.
Екологія
Зміна клімату, вичерпність ресурсів і енергонезалежність – виклики ХХІ ст. не тільки для пересічних людей, а й для великих виробників. Зменшення впливу на довкілля і збереження природи є пріоритетними для компанії «Оболонь» як найбільшого вітчизняного виробника напоїв.
Економіка
Компанія «Оболонь» здійснює безпосередній і непрямий вплив на економіку країни та окремих регіонів присутності через зайнятість населення, наповнення місцевих і державного бюджетів, розвиток супутніх галузей і підтримку соціо-культурної складової.
Суспільство
Дотримуючись принципів сталого розвитку, «Оболонь» розглядає участь у соціальному житті регіонів присутності компанії - як важливу складову розвитку українського суспільства і процвітання власного бізнесу.
Торговим партнерам
Фінансовим установам
Неурядовим організаціям
Державним органам
Акціонерам та співробітникам
Споживачам

Інтегрована система управління

«Оболонь» першою у харчовій галузі отримала сертифікат системи управління якістю ISO 9000 у 1998 році. Сьогодні компанія декларує безпеку і відповідність своєї продукції до міжнародних стандартів.


"Оболонь" - одна із небагатьох компаній в Україні, яка зуміла об'єднати в єдину систему менеджменту чотири стандарти. Сьогодні інтегрована система управління тільки підтверджує сталу відповідальність компанії за власну продукцію, споживачів, працюючих і довкілля.
Віра Іванюта
начальник відділу по роботі інтегрованої системи управління

 

ISO 9000 - серія міжнародних стандартів, що регламентують вимоги до системи менеджменту та якості корпорації. Стандарти періодично переглядають і оновлюють.

Система управління ISO - якість для споживача і конкурентна перевага для компанії.


 • Система управління якістю
  ISO 9001
  2008
  Система взаємопов'язаних, орієнтованих на задоволення споживачів процесів, які постійно поліпшуються завдяки лідерству керівництва та залученню персоналу, що діють на підставі фактів, а також за рахунок взаємовигідних стосунків з постачальниками.
 • Система екологічного керування
  ISO 14 001
  2004
  Розробка та запровадження екологічної політики компанії, керування її екологічними аспектами.
 • Система управління безпечністю харчових продуктів
  ISO 22 000
  2005
  Попереджувальна система для забезпечення безпечності харчових продуктів (постійний аналіз небезпечних чинників та перевірка критичних контрольних точок на всіх етапах виробництва).
 • Система управління безпекою та гігієною праці
  OHSAS 18 001
  2007
  Надає можливість компанії управляти ризиками у сфері безпеки і гігієни праці та покращувати свої показники у цьому напрямку.
Ціль
Засоби
Результат
  • Неперервність процесу покращення якості
  • Керівництво особистим прикладом демонструє прихильність якості
  • Персонал мотивовоаний до якісної праці
  • Зменшення кількості рекламацій
  • Зміцнення ділових стосунків
  • Відносини із постачальниками – чіткі, прозорі та взаємовигідні
  • Рішення, які приймаються, базуються тільки на фактах, а не на інтуїції або особистому досвіді
  • Зростання лояльності працівників і партнерів
  • Гнучка адаптація до вимог споживачів
  • Постійний моніторинг потреб споживачів
  • Зростання лояльності споживачів
  • Зменшення впливу на навколишнє середовище
  • Скорочення та переробка відходів
  • Повторне використання природних ресурсів
  • Застосування енергозберігаючих технологій
  • Зниження виробничих витрат
  • Високий рівень відповідності законодавчим і правовим вимогам у сфері екології
  • Вимірювання, моніторинг та звітність виробничих процесів
  • Скорочення ризиків отримання екологічних штрафів
  • Підвищення екологічної ефективності підприємства
  • Перехід від оперативних природоохоронних заходів до стратегічного підходу у вирішенні екологічних проблем
  • Підвищення інвестиційної привабливості
  • Підвищення відповідальності персоналу за безпеку продукції, що виробляється
  • Дотримання умов безпеки праці та експлуатації виробничих приміщень
  • Дотримання санітарно-гігієнічних норм та правил виробництва
  • Контроль за гігієною та здоров'ям персоналу
  • Гармонізація відносин із персоналом, підвищення значущості кожного співробітника
  • Зростання конкурентоспроможності підприємства та продукції
  • Контроль над усіма параметрами, що впливають на безпеку вихідної продукції
  • Своєчасне використання попереджувальних заходів
  • Репутація виробника якісних і безпечних продуктів
  • Системний і попереджуючий підхід до зниження ризиків у галузі харчової безпеки
  • Застосування тільки спеціалізованої техніки для виробництва продукції, своєчасне її обслуговування
  • Заміна вибіркового контролю готової продукції на попереджувальний постій- ний контроль процесів виробництва
  • Гарантія безпеки кінцевої продукції
  • Підвищення безпеки виробництва
  • Ідентифікація небезпек
  • Оцінка ризиків
  • Визначення заходів управління
  • Мінімізація ризиків виникнення нещасних випадків, аварій та аварійних ситуацій
  • Демонстрація відповідності вимогам стандарту зацікавленим сторонам
  • Впровадження системи документування процесів
  • Регулярний моніторинг і вимір дієвості заходів
  • Впровадження та підтримка процедур періодичного оцінювання відповідності встановленим законодавчим вимогам
  • Скорочення витрат на виконання приписів наглядових органів в галузі охорони праці
  • Підвищення ефективності бізнесу, зниження невиробничих витрат
  • Впровадження та підтримка процедур внутрішніх комунікацій
  • Інформування та залучення працівників до внутрішніх корпоративних заходів
  • Скорочення витрат на підтримку безпеки умов праці, виплат компенсацій та допомоги

Факти

Потужність найбільшої в Україні лінії розливу, встановленої на головній пивоварні у Києві
110'000
пляшок за годину
11 млн гл
11 млн гектолітрів пива на рік – проектна потужність пивоварні у Києві.
12 млн дал
12 млн декалітрів пива на рік – потужність «Пивоварні Зіберта» у м. Фастів
4 фільтраційні установки
4 потужні фільтраційні установки німецької фірми KHS забезпечують високу якість продукції. 950 гектолітрів пива на годину - потужність найбільшого фільтра KHS

Практики

 • З моменту свого створення і до сьогодення корпорація «Оболонь» підтримує і розвиває традиції благодійництва та волонтерства. Щороку «Оболонь» інвестує у розвиток регіонів присутності своїх підприємств, реалізує соціально значущі ініціативи, надає фінансову і продуктову підтримку партнерам. Сьогодні, як ніколи раніше, соціальна активність компанії є важливою складовою сталого розвитку країни та життя українського суспільства.Детальніше
 • Досягнення гендерного балансу є важливим для сталого розвитку не лише як етична норма, а й для ефективної роботи компанії. На підприємствах корпорації «Оболонь» працює близько 28% жінок. Завдяки прийнятому у 2011 році Гендерному плану та оновленому у 2012 році Колективному договору, сьогодні «Оболонь» гарантує і забезпечує рівні трудові права як для чоловіків, так і для жінок.Детальніше
 • Початок «нульових» дав потужний поштовх у розвитку корпоративного волонтерства на підприємствах корпорації «Оболонь». Понад 14 років з ініціативи співробітників у компанії розвивається донорський рух. Щороку до списку постійних донорів долучаються нові співробітники, які продовжують благородну традицію у компанії. Детальніше
 • З 1994 року корпорація «Оболонь» є членом Української Асоціації Якості, а з 1998-го – членом Клубу лідерів якості України. Корпорація успішно конкурує як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках. У 2008 році «Оболонь» створила інтегровану систему управління і сертифікувала одночасно чотири міжнародних стандарти.Детальніше
 • У 2013 році корпорація «Оболонь» на 48,5% зменшила утворення відходів власного виробництва. Цьому сприяла також і комплексна переробка використаної ПЕТ-упаковки. Протягом 12 років «Оболонь» реалізує проект з переробки відходів пластикової тари. Завдяки збору використаних пляшок, зниженню викидів і скороченню споживання енергоносіїв, «Оболонь» суттєво знижує вплив на довкілля.Детальніше
 • Відповідальність – основа екологічної політики корпорації «Оболонь». Завдяки технологіям переробки органічних відходів пивоваріння, сьогодні «Оболонь» не тільки зменшує екологічне навантаження на довкілля, а й забезпечує сільськогосподарські підприємства високопоживними кормами. До того ж таке виробництво приносить компанії додатковий дохід.Детальніше
 • Корпорація «Оболонь» - один із найбільших роботодавців в Україні. На підприємствах корпорації працюють понад 5 тис. співробітників, серед яких близько 5% мають дітей віком до 6 років. Для забезпечення комфортних умов праці та успішного поєднання професійних і сімейних обов’язків, у 2013 році «Оболонь» приєдналася до проекту реінтеграції працівників – «Знову до роботи».Детальніше
 • Завдяки системним інвестиціям у розвиток освіти і книговидавництва, реконструкції навчальних закладів, корпорація «Оболонь» сприяє підвищенню освіченості українського суспільства. Протягом 9 років «Оболонь» популяризує другу за милозвучністю і красою мову у світі у рамках підтримки Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.Детальніше
 • Інвестувати у розвиток спорту «Оболонь» розпочала ще у 90-хх роках. Вже понад два десятиліття корпорація надає всебічну підтримку командам і проектам, що сприяють популяризації здорового способу життя. Сьогодні корпорація «Оболонь» має власний футбольний клуб «Оболонь Бровар», що виступає у національній першості, розвиває дитячо-юнацький футбол (спортивна школа «Зміна»), проводить внутрішньокорпоративні змагання серед персоналу.Детальніше
 • Більше двадцяти років «Оболонь» реалізує програму підтримки соціально вразливих груп населення. До таких категорій належать люди з особливими потребами, малозабезпечені, люди похилого віку, діти з неблагополучних сімей. Такий напрям роботи охоплює і підтримку багатодітних родин, які функціонують як будинки сімейного типу. Реалізація цієї програми компанії забезпечує право дитини на виховання у сім’ї і щасливе дитинство у колі рідних.Детальніше