2015
Сталий розвиток корпорації «Оболонь»
Офіційний звіт
Всі розділи
Успішні практики
Корпорація
Засади сталого розвитку є одним із ключових елементів стратегії корпорації «Оболонь», завдяки якому компанія реалізує корпоративні амбіції і повноцінно розвиває кожен із чотирьох КСВ-напрямків: розвиток співробітників, захист екології, популяризація спорту і підтримка місцевих громад.
Люди
Люди – головний капітал корпорації «Оболонь». Люди створюють напої, формують репутацію і примножують фінансові активи компанії. Саме тому «Оболонь» щодня працює над вдосконаленням соціальних програм і покращенням добробуту ключових стейкхолдерів компанії.
Виробництво
Виробництво якісних і безпечних напоїв – це основа довгострокової перспективи розвитку корпорації «Оболонь». Стабільність виробничих процесів, гарантія якості і безпеки напоїв забезпечують досягнення цілей компанії на шляху сталості.
Екологія
Зміна клімату, вичерпність ресурсів і енергонезалежність – виклики ХХІ ст. не тільки для пересічних людей, а й для великих виробників. Зменшення впливу на довкілля і збереження природи є пріоритетними для компанії «Оболонь» як найбільшого вітчизняного виробника напоїв.
Економіка
Компанія «Оболонь» здійснює безпосередній і непрямий вплив на економіку країни та окремих регіонів присутності через зайнятість населення, наповнення місцевих і державного бюджетів, розвиток супутніх галузей і підтримку соціо-культурної складової.
Суспільство
Дотримуючись принципів сталого розвитку, «Оболонь» розглядає участь у соціальному житті регіонів присутності компанії - як важливу складову розвитку українського суспільства і процвітання власного бізнесу.
Торговим партнерам
Фінансовим установам
Неурядовим організаціям
Державним органам
Акціонерам та співробітникам
Споживачам

Інтегрована система управління

Період реалізації
Локація
2008 – 2012 роки
Усі підприємства корпорації «Оболонь»
Цілі
 • Підвищення конкурентоспроможності компанії
Проблема
 • Зі зростанням конкуренції українські компанії стали все більше цікавитися вдосконаленням систем управління та впровадженням інструментів, що забезпечать більшу ефективність їхньої діяльності, задоволення вимог широкого кола стейкхолдерів і переваги при виході на зовнішні ринки.
 • Після вступу України до СОТ та очікуваної інтеграції з ЄС для вітчизняних компаній набувають важливості системи менеджменту.
 • Саме якість бізнес-процесів визначає конкурентність компаній на вітчизняному та міжнародному ринках. При чому на світовому ринку підприємства мають відповідати вимогам міжнародного співтовариства, інакше продукція буде заборонена для реалізації (наприклад, для країн-членів СОТ обов'язкове виконання вимог стандарту ISO 22000).
Рішення
 • У 2008 році «Оболонь» першою серед підприємств харчової галузі сертифікувала одночасно чотири системи управління, реалізувавши проект інтегрованої системи управління:
  • системи управління якістю (ІSO 9001:2008)
   Система підвищує не лише якість продукції, але й якість бізнес-процесів, оптимізуючи бізнес-процеси у напрямку керованості, передбачуваності і взаємоузгодження
  • системи управління безпечністю харчових продуктів (ІSO 22000:2005)
   Система гарантує харчову безпеку споживачів продукції «Оболонь» протягом життєвого циклу напою.
  • системи екологічного керування (ІSO 14001:2004)
   Система забезпечує баланс між рентабельністю корпорації і зменшенням впливу на довкілля, а також забезпечує механізми ефективного еко-менеджменту.
  • системи управління гігієною та безпекою праці (OHSAS 18001:2007)
   Система гарантує безпечність умов праці на підприємствах корпорації, допомагає контролювати і знижувати ризики для здоров’я персоналу, ймовірність нещасних випадків та підвищувати ефективність роботи.
 • Щороку «Оболонь» проходить міжнародний наглядовий аудит інтегрованої системи управління.

Результат


Завдяки впровадженню інтегрованої системи управління корпорація «Оболонь» досягла:

 • зростання прибутку і зміцнення ринкових позицій за рахунок гнучких і швидких відгуків на потреби ринку
 • створення довіри основних зацікавлених сторін та залучення нових бізнес-партнерів (партнерство з Molson Coors, пиво Carling)
 • розширення географії експорту та зміцнення репутації на міжнародній арені (продукція компанії «Оболонь» представлена у понад 40 країнах світу)
 • зниження витрат і ресурсів при їх оптимізації, скорочення часу циклу за рахунок ефективного використання ресурсів (проекти з енергоефективності, екологічна політика)
 • мінімізація непередбачених фінансових і моральних втрат у випадку форс-мажорних обставин (лояльність покупців в умовах загострення кризових явищ)
 • мотивація співробітників до відповідальності за результати роботи, правильна постановка і доведення цілей та завдань корпорації

Практики

 • З моменту свого створення і до сьогодення корпорація «Оболонь» підтримує і розвиває традиції благодійництва та волонтерства. Щороку «Оболонь» інвестує у розвиток регіонів присутності своїх підприємств, реалізує соціально значущі ініціативи, надає фінансову і продуктову підтримку партнерам. Сьогодні, як ніколи раніше, соціальна активність компанії є важливою складовою сталого розвитку країни та життя українського суспільства.Детальніше
 • Досягнення гендерного балансу є важливим для сталого розвитку не лише як етична норма, а й для ефективної роботи компанії. На підприємствах корпорації «Оболонь» працює близько 28% жінок. Завдяки прийнятому у 2011 році Гендерному плану та оновленому у 2012 році Колективному договору, сьогодні «Оболонь» гарантує і забезпечує рівні трудові права як для чоловіків, так і для жінок.Детальніше
 • Початок «нульових» дав потужний поштовх у розвитку корпоративного волонтерства на підприємствах корпорації «Оболонь». Понад 14 років з ініціативи співробітників у компанії розвивається донорський рух. Щороку до списку постійних донорів долучаються нові співробітники, які продовжують благородну традицію у компанії. Детальніше
 • З 1994 року корпорація «Оболонь» є членом Української Асоціації Якості, а з 1998-го – членом Клубу лідерів якості України. Корпорація успішно конкурує як на внутрішньому, так і на міжнародних ринках. У 2008 році «Оболонь» створила інтегровану систему управління і сертифікувала одночасно чотири міжнародних стандарти.Детальніше
 • У 2013 році корпорація «Оболонь» на 48,5% зменшила утворення відходів власного виробництва. Цьому сприяла також і комплексна переробка використаної ПЕТ-упаковки. Протягом 12 років «Оболонь» реалізує проект з переробки відходів пластикової тари. Завдяки збору використаних пляшок, зниженню викидів і скороченню споживання енергоносіїв, «Оболонь» суттєво знижує вплив на довкілля.Детальніше
 • Відповідальність – основа екологічної політики корпорації «Оболонь». Завдяки технологіям переробки органічних відходів пивоваріння, сьогодні «Оболонь» не тільки зменшує екологічне навантаження на довкілля, а й забезпечує сільськогосподарські підприємства високопоживними кормами. До того ж таке виробництво приносить компанії додатковий дохід.Детальніше
 • Корпорація «Оболонь» - один із найбільших роботодавців в Україні. На підприємствах корпорації працюють понад 5 тис. співробітників, серед яких близько 5% мають дітей віком до 6 років. Для забезпечення комфортних умов праці та успішного поєднання професійних і сімейних обов’язків, у 2013 році «Оболонь» приєдналася до проекту реінтеграції працівників – «Знову до роботи».Детальніше
 • Завдяки системним інвестиціям у розвиток освіти і книговидавництва, реконструкції навчальних закладів, корпорація «Оболонь» сприяє підвищенню освіченості українського суспільства. Протягом 9 років «Оболонь» популяризує другу за милозвучністю і красою мову у світі у рамках підтримки Міжнародного конкурсу знавців української мови ім. П. Яцика.Детальніше
 • Інвестувати у розвиток спорту «Оболонь» розпочала ще у 90-хх роках. Вже понад два десятиліття корпорація надає всебічну підтримку командам і проектам, що сприяють популяризації здорового способу життя. Сьогодні корпорація «Оболонь» має власний футбольний клуб «Оболонь Бровар», що виступає у національній першості, розвиває дитячо-юнацький футбол (спортивна школа «Зміна»), проводить внутрішньокорпоративні змагання серед персоналу.Детальніше
 • Більше двадцяти років «Оболонь» реалізує програму підтримки соціально вразливих груп населення. До таких категорій належать люди з особливими потребами, малозабезпечені, люди похилого віку, діти з неблагополучних сімей. Такий напрям роботи охоплює і підтримку багатодітних родин, які функціонують як будинки сімейного типу. Реалізація цієї програми компанії забезпечує право дитини на виховання у сім’ї і щасливе дитинство у колі рідних.Детальніше